Nieuws‎ > ‎

22 november 2006: Brandweer koerst richting regiokorps

Bron: De Gelderlander

 

VEILIGHEIDSREGIO
Brandweer koerst richting regiokorps

 

Door onze verslaggevers
MAAS EN WAAL ● Brandweer­korpsen in Gelderland-Zuid moeten nauwer samenwerken en zelfs opereren als één regionaal korps. Dat moet de slagkracht verhogen.
De burgemeesters van de acht­tien gemeentes die samen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vormen hebben dat met elkaar afgesproken.
De burgemeesters hebben hun besluit genomen mede onder druk van ‘Den Haag’: het huidige kabinet wil dat landelijk in veiligheidsregio’s wordt gewerkt.
Thomas Steenkamp, burgemeester van West Maas en Waal en Loes de Zeeuw van Neerijnen zijn vooralsnog tegen de plannen.
„Minister Remkes dringt er op aan dat de korpsen in regionaal verband worden georganiseerd. Ik heb op dit moment tegen gestemd omdat dat voorlopig alleen nog maar een kabinetsstandpunt is”, zegt Steenkamp. „De wet is nog niet aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. ” Een meerderheid van de burgemeesters in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vindt centralisering wel nodig. Dat zou de slagkracht van de brandweer vergroten, de kosten beheersbaar houden en een eind maken aan de versnipperde werkwijze.
Het idee is dat er een algemeen directeur veiligheidsregio komt voor de brandweer die extra bevoegdheden krijgt en bij de aanpak van incidenten nevengeschikt is aan de korpschef van politie.
Inmiddels zijn er onderzoeken begonnen naar hoe het plan het beste kan worden uitgevoerd.
Zo willen de burgemeesters weten hoe het zit met randvoorwaarden als de zeggenschap van gemeenteraden, de positie van de vrijwillige brandweer en hun eigen bevoegdheden.
De regionale brandweer Gelderland- Zuid, in 2004 opgericht om de korpsen te ondersteunen op terreinen als ict, management, oefening/scholing en specialistische hulpverlening, gaat na of de huidige spreiding van brandweerposten en materieel in de regio de meest logische is. De invulling van de randvoorwaarden moet nog voor het einde van het jaar bekend zijn.
Over de spreiding wordt medio 2007 meer duidelijk.
Als eerste stap komen alle (onder) commandanten volledig in dienst van de veiligheidsregio.


MAAS EN WAAL 2


● Steenkamp: ‘We kunnen die dingen hier prima zelf’

 

Nu beslissen over centralisatie van de brandweer is voor de troepen uitlopen vindt burgemeester Steenkamp. Daarnaast is hij het ook niet eens met de concept wet.
Burgemeester Thomas Steenkamp (West Maas en Waal) en Loes de Zeeuw (Neerijnen) nemen een minderheidsstandpunt in als het gaat om een centralisatie van de brandweer.
Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In deze regio’s werken gemeenten samen op het gebied van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening. Minister Remkes wil professioneler werken door alles regionaler te organiseren.
West Maas en Waal en Druten vallen samen met zestien andere gemeentes in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het bestuur van de veiligheidsregio pleit nu voor centralisatie van de brandweer en heeft hiervoor steun gekregen van de overgrote meerderheid van de burgemeesters (zestien van de acht­tien).
Hieronder niet Thomas Steenkamp van West Maas en Waal en Loes de Zeeuw (Neerijnen).
De Zeeuw stemde tegen omdat ze in het veiligheidsoverleg waarin de materie ter sprake kwam naar haar smaak te snel moest beslissen of commandanten en ondercommandanten straks ook onder de veiligheidsregio vallen.
Steenkamp wil niet op de troepen vooruit lopen omdat de wet nog niet is goedgekeurd in Den Haag. „Na de verkiezingen kan er een heel ander kabinet zitten”, zegt hij. De Christen Unie heeft volgens hem al eens een motie ingediend dat men te hard van stapel liep en ook binnen de landelijke CDA-fractie bespeurt de West Maas en Waalse burgervader aarzelingen.
Naast het feit dat het formele traject in Den Haag nog niet is afgerond, is hij het ook niet eens met de conceptwet. Hij is bang voor een ver-van-mijn-bed-show als de brandweer straks vanuit Nijmegen wordt aangestuurd. „Ik voel daar helemaal niets voor. Wij kunnen de zaken hier prima zelf. Dat wil niet zeggen dat ik tegen samenwerken ben. Tuurlijk moet je samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om voorzieningen als blusboten. Maar samenwerking moet wel een bepaalde meerwaarde hebben.”
„Er zijn hier in West Maas en Waal geen problemen: alles loopt goed. We hebben een groep gemotiveerde vrijwilligers, net een nieuwe kazerne in Beneden-Leeuwen en krijgen nog twee nieuwe kazernes in Maasbommel en Dreumel. Waarom zou je iets vervangen wat goed is?”
  

Comments