Nieuws‎ > ‎

26 oktober 2005: Nieuwbouw brandweer: Kapelstraat

Artikel uit de Gelderlander van 26 oktober 2005

Nieuwbouw brandweer: Kapelstraat

Plan B en W voor Maasbommel

Door onze verslaggever
MAASBOMMEL

Het college van West Maas en Waal heeft ingestemd met een plek aan de Maasbommelse Kapelstraat als locatie voor een nieuwe brandweerkazerne.
Op de plaats van de huidige kazerne kunnen dan huizen worden gebouwd.
Burgemeester en wethouders in West Maas en Waal zien een nieuwe brandweerkazerne aan de Kapelstraat wel zitten. Het college heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet en heeft een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Brandweercommandant Berrie Verhaaf bevestigt dat de mogelijkheden voor nieuwbouw aan de Kapelstraat worden onderzocht, maar zegt erbij dat de plannen nog in een prematuur stadium verkeren.
 „ De brandweerkazerne zou in de Kapelstraat naast het industrieterrein aan de rand van het dorp komen te liggen. Een ideale plek voor ons”, aldus Verhaaf. De huidige locatie in de dorpskern van Maasbommel is strategisch  minder gunstig. Toch is er met de huidige kazerne niks mis, weet Verhaaf: „ Een prima kazerne, die met wat kleine aanpassingen aan alle eisen van deze tijd voldoet.
Het gaat dus om de ligging.”
Een brandweerkazerne die Arbo- technisch niet meer voldoet, is die in Dreumel. Een veredelde schuur, volgens Verhaaf. Het staat dan ook wel vast dat de brandweer in Dreumel eveneens gaat verhuizen.
De brandweercommandant: „ Ik kan me niet voorstellen dat de Dreumelse kazerne in de dorpskern blijft. Men is nu bezig met de herziening van de dorpsvisie.
In januari of februari volgt er waarschijnlijk een besluit. Dan wordt ook het lot van de brandweerkazerne duidelijk.”

Comments