Nieuws‎ > ‎

29 juni 2007 Harthulp krijgt navolging

Artikel: De Gelderlander 29 juni 2007

Harthulp krijgt navolging 

Meer brandweerteams bekwamen zich in first responders.
 

door Harold Schuil ARNHEM/ EDE – Het succes van de first responders van de brandweer in Gelderland- Midden is aangren­zende brandweerregio’s niet ont­gaan. Vorig jaar redde de brand­weer in Arnhem, Ede en wijde omgeving 24 levens door bij een hartaanval snel hulp te verlenen.
Ook de regio’s Gelderland-Zuid (Nijmegen en omstreken) en Noord- en Oost Gelderland (Ach­terhoek) gaan brandweerlieden le­ren reanimeren en omgaan met een AED – een apparaat, dat een fa­lend hart zonodig een stroomstoot geeft. Utrecht ziet niets in het pro­ject. In Limburg neemt de gemeen­te Bergen een proef, die bij geble­ken succes een vervolg bij de brandweereenheden in Noord- en Midden-Limburg moet krijgen.
Na een geslaagde proef in Millin­gen, Buren en Maurik heeft Gelder­land- Zuid besloten het project uit te breiden. In West Maas en Waal, Bommelerwaard, Nederbetuwe, Lingewaard en Neerijnen – gebie­den waar de ambulance moeite heeft op tijd te arriveren – vormen brandweerkorpsen first respon­der- teams.
„ Op plekken waar de ambulance wel op tijd kan zijn, bijvoorbeeld in de stad Nijmegen, gaan we voor­lopig nog niet over tot invoering”, zegt Rene Rieken van de brand­weerregio Gelderland-Zuid. „Wij zien de successen in Gelder­land- Midden en ik sluit niet uit dat ook wij op termijn first respon­ders invoeren in de hele regio.”
Ook de brandweerregio Noord- en Oost Gelderland heeft op beperkte schaal ervaring met first respon­ders. „We hebben teams in Uddel, Klarenbeek en Elspeet. De korp­sen in Montferland en Aalten zijn van plan hulpteams in te voeren”,
Het succes van de first respon­ders van de brandweer Gelder­land- Midden – 24 levens gered bij een hartaanval – krijgt navol­ging bij andere korpsen.
zegt Ine Haanappel. Plannen om het project in de hele veiligheidsre­gio in te voeren, zijn er niet. Haan­appel: „Daar moeten de korpsen zelf over beslissen. In veel gemeen­ten is nog geen interesse. Als regio sturen we er ook niet op aan.”
De regio Utrecht ziet weinig in first responders. „ Er zijn een paar brandweerkorpsen die op eigen initiatief een team hebben”, zegt een woordvoerder van de veilig­heidsregio Utrecht. „ Als regio vin­den we dat het verlenen van ge­neeskundige hulp eigenlijk geen taak is van de brandweer, maar van de GGD en de ambulance­dienst. We zullen we er niet snel toe overgaan om een vergelijkbaar project op poten te zetten.”

Comments