Preventie‎ > ‎

Brandveiligheid tijdens de feestdagen (TIPS VOOR THUIS)

 Het einde van het jaar is vol van feestelijkheden. Helaas kan de gezelligheid door brand wreed worden verstoord. Vandaar deze 'brandveilige' tips.

Komt er een kerstboom?
 • Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer.
 • Plaats de boom niet op een vluchtroute, hierdoor voorkomt u dat u ingesloten raakt.
 • Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat en plaats hem zo, dat hij niet gemakkelijk omver gelopen kan worden.
 • Een boom in een met water gevulde speciale standaard of in een emmer met nat zand is veel veiliger dan een boom die niet bevochtigd wordt. Hierdoor zal de boom minder snel uitdrogen en uitvallen, waardoor het brandgevaar minder wordt. Regelmatig bijvullen is dan wel vereist.
 • Wilt u het echt veilig doen koop dan een moeilijk brandbare (kunststof) boom.
 • Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen.
 • Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel doen veranderen.
 • Gebruik alleen elektrische kaarsjes met een KEMA-keur, controleer voor gebruik of de bedrading niet is beschadigd.
 • Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen.
 • Doe de verlichting uit als u weggaat of gaat slapen. Uitdoen is niet het lampje losdraaien maar de stekker uit het stopcontact halen.
Gaat u versiering ophangen?
 • Gebruik geen dennengroen of doe dit slechts in beperkte mate. Dit materiaal is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is.
 • Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt het risico op brand. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de reguliere handel. Vraag hier dus expliciet om.
 • Versieringsmateriaal langs en aan de plafonds, dient met de onderzijde zo te hangen dat niemand hier tegenaan kan lopen.
 • Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en andere warm wordende apparaten.
 • Hang de versiering op met behulp van ijzerdraad.
Laat u kaarsen branden?
 • Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
 • Gebruik geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal.
 • Zorg dat de kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren blijven.
 • Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen ook niet voor een paar minuten.
 • Laat kaarsen in kerststukjes niet te ver opbranden en plaats de kerststukjes zo dat u ze kunt zien.
 • Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht bij een warmtebron zoals de radiator van de centrale verwarming of bijvoorbeeld in de vensterbank. De kaarsen kunnen dan week worden en ombuigen.
 • Zet kaarsen niet dicht bij andere brandbare materialen zoals de gordijnen.
Fonduen en gourmetten
 • Gebruikt u spiritus? Vul dan nooit de brander in de nabijheid van vuur. Vul de brander pas als deze helemaal is afgekoeld, en doe dit niet op de tafel.
 • Zorg dat het fonduestel tijdens gebruik op een niet brandbaar onderblad staat. Hierdoor voorkomt u dat de tafel te heet wordt en bovendien wordt de gemorste olie opgevangen.
 • Realiseert u zich, dat een spiritusvlam nagenoeg onzichtbaar is; deze kan nog volop branden terwijl u denkt dat de vlam uit is.
 • Ook bij fonduen kan de vlam in de pan slaan. Leg daarom een passend deksel op tafel om snel te kunnen reageren.
 • Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Dan kan niemand over het snoer struikelen en het fonduestel meesleuren.
 • Gebruik geen aardewerk pannen voor vleesfondue. Deze zijn niet bestand tegen de hoge temperatuur die daarvoor nodig is.
 • Laat (kleine) kinderen nooit alleen fonduen.
 • Reik nooit over de fonduepan heen om iets te pakken.
Heeft u een openhaard?
 • Een regelmatige veegbeurt van uw schoorsteen verkleint de kans op een schoorsteenbrand sterk.
 • Brand geen (geverfd) afvalhout in uw openhaard.
 • Gebruik een vonkenscherm.
 • Laat de openhaard nooit onbeheerd achter als deze brand.
 • Maak de openhaard goed uit voordat u naar bed gaat of het huis verlaat.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning en trek in uw schoorsteen. Anders kan de hoeveelheid koolmonoxide in huis ongemerkt tot een gevaarlijk niveau oplopen.
Hoe te handelen bij een calamiteit

Mocht er, ondanks alle door u genomen voorzorgsmaatregelen, toch nog iets mis gaan, handel dan als volgt:

  1. Blijf kalm.
  2. Waarschuw de overige bewoners.
  3. Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.
  4. Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
  5. Blijf dicht bij de grond.
  6. Bel NA ONTVLUCHTING direct 1-1-2

De brandweer wenst u gezellige en vooral veilige feestdagen toe
Comments