Preventie‎ > ‎

Kleine blusmiddelen

Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen. Met een geschikte brandblusser kunt u proberen de brand te bestrijden. Bedenk daarbij dat uw blusser alleen beginnende brandjes aan kan. Blus alleen als u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de ruimte kan verlaten.

Er zijn verschillende soorten branden. Deze zijn onder te brengen in klassen.

Brand-klasse Brandstof Kenmerken Voorbeelden Blusstof
(++ zeer geschikt - zeer ongeschikt --)

A

vaste stoffen die onder
gloedvorming verbranden
gloed en
vlammen
hout, papier, textiel, steenkool,
niet-smeltende kunststoffen
Water (++), ABC*-poeder (++),
Schuim (+), BC-poeder (++),
Koolzuursneeuw (-)

B

vloeistoffen en smeltende
vaste stoffen
vlammen oplosmiddelen, olie, benzine, was,
vet, kunststoffen
ABC-poeder (++), Schuim (++),
BC-poeder (++), Koolzuursneeuw (+),
Water (-)

C

gassen vlammen propaan, butaan, aardgas, LPG ABC-poeder (++), BC-poeder (++),
Water (-), Schuim (-), Koolzuursneeuw (-)
* Op de poederblusser kunt u zien welk poeder de blusser bevat. Dus of het een A, B, C of gecombineerde poederblusser is.

Wat nu te doen bij een beginnende brand?
Probeert u kalm te blijven en handel voor u eventueel gaat blussen eerst deze 3 punten af:
1. Breng huisgenoten in veiligheid.
2. Bel de brandweer (112).
3. Breng uzelf nooit in gevaar.

Wees in het bijzonder op uw hoede voor rook. Rook is giftig en daarom vaak gevaarlijker dan vuur. Onderneem alleen een bluspoging als u uzelf niet in gevaar brengt. U kunt daarbij gebruik maken van verschillende kleine blusmiddelen. De voor- en nadelen van deze kleine blusmiddelen zijn hieronder op een rijtje gezet.

 
  Voordelen Nadelen
schuimblussers -zeer geschikt voor vloeistofbranden
-zowel buiten als binnen effectief bruikbaar
-grote hoeveelheid schuim met weinig water
-elektrisch geleidend m.u.v. sproeischuimblusser
-beperkte blustijd
-bekendheid met gebruiksaanwijzing
-gevoelig voor bevriezing
-veroorzaakt nevenschade door aantasting
poederblussers
(afhankelijk van letter(s) op blusapparaat geschikt voor soort brand)
-niet elektrisch geleidend
-zowel buiten als binnen effectief bruikbaar
-niet gevoelig voor bevriezing
-een beperkte blustijd
-bekendheid met gebruiksaanwijzing
-een gering afkoelend vermogen waardoor de brand kan herontsteken
-vermindert het zicht in kleine ruimten
-veroorzaakt nevenschade
koolzuur-sneeuwblussers -niet elektrisch geleidend
-niet agressief
-zowel buiten als binnen effectief bruikbaar
-niet gevoelig voor bevriezing
-geen nevenschade
-verwaait snel in de buitenlucht of bij tocht
-verstikkend voor de bediener doordat het de zuurstof verdrijft
-beperkte blustijd
-bekendheid met gebruiksaanwijzing
-opslag in zware hogedrukcilinders
-afsluiter kan dichtvriezen door sterke uitstroom van de blusstof

Aankooptips:

  • Laat u bij twijfel over het voor u meest geschikte blustoestel goed voorlichten bij een erkende
    leverancier van brandblusmiddelen.
  • Zie voor informatie over erkende leveranciers de website www.ncp.nl.
  • Een brandblusser moet voorzien zijn van het rijkskeurmerk (zie voorbeeld).
  • Koop geen toestel met een inhoud van minder dan 2 kilo.
  • Koop een toestel met manometer, zodat u zelf op ieder gewenst moment kan zien of het toestel nog goed functioneert.
  • De keuze hangt af van de prijs en de omstandigheden in uw woning.

 

Schuimblusser
Schuimblusser
Rijkskeurmerk
Rijkskeurmerk


Comments