Preventie‎ > ‎

Veilig en verantwoord stoken en ventileren

Let u even op het volgende voordat u gaat stoken of voordat u de verwarmingsinstallatie weer laat werken.

Het gevaar van koolmonoxide
Een goede toevoer van verse lucht en een goede afvoer van de verbrandingsgassen in huis is erg belangrijk. Te weinig verse lucht geeft een onvolledige verbranding, waardoor het giftige gas koolmonoxide kan ontstaan. Koolmonoxide of CO is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Het verdringt de zuurstof in het bloed, wat leidt tot bewusteloosheid en na korte tijd tot de dood.

Gasapparatuur en -installaties
Het is een fabeltje dat koolmonoxidevergiftiging alleen kan optreden bij kolenkachels. Vroeger werd immers vaak gesproken over "kolendampvergiftiging". Maar ook bij gasapparatuur, zoals cv-ketels, geisers, gaskachels en gasfornuizen, kan dit gebeuren. Vooral als de apparatuur niet of onvoldoende schoongemaakt wordt of als deze in een ruimte staan met onvoldoende toevoer van verse lucht.

Of uw gasapparatuur goed brandt kunt u ook zelf eenvoudig controleren:
· De waakvlam moet blauw zijn. Een oranje vlam kan duiden op vervuiling of op onvolledige verbranding.
· Beslagen ruiten in de ruimte waar het gasapparaat staat, wijzen er op dat er onvoldoende ventilatie plaatsvindt en dat de verbrandingsgassen onvoldoende worden afgevoerd.
· Als u vaak last heeft van branderige ogen, hoofdpijn en/of flauwte of rode "appelwangen" in ruimtes met een gasapparaat, kan dit wijzen op een te hoge concentratie koolmonoxide.

U kunt ook op een eenvoudige wijze voorkomen dat er problemen ontstaan met uw gasapparaten:
· Laat ze elk jaar controleren en afstellen door een erkend installateur. Doe dit niet zelf. Een verkeerde afstelling vergroot de kans op een onvolledige verbranding.
· Zorg dat het afvoerkanaal schoon en in orde is. Ook bij gaskachels moet het afvoerkanaal ieder jaar gecontroleerd worden.
· Zorg altijd voor voldoende luchttoevoer en ventilatie.
· Sluit ventilatieroosters in uw woning nooit af. Slapen met het raam open of op een kier is wel zo gezond.

Veilig stoken
Bij hout-, olie- of kolengestookte kachels zullen altijd onverbrande deeltjes met de rookgassen afgevoerd worden. Deze hechten zich aan de wand van het schoorsteenkanaal. Dit noemen we creosoot en is zeer brandbaar. De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag. Hoe meer onvolledige verbranding er plaatsvindt, hoe groter de aanslag, waardoor het schoorsteenkanaal op den duur zelfs geheel of gedeeltelijk kan verstoppen.
Maar ook vervuiling van buiten, bijvoorbeeld bladeren of vogelnesten, kan een verstopping veroorzaken. Een verstopping heeft twee gevaren als gevolg: schoorsteenbrand en kans op koolmonoxidevergiftiging. Het is dus van essentieel belang dat de schoorsteen in goede staat verkeert.
· Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Plaats eventueel een zogenaamde trekkap.
· Houdt u schoorsteen nest- en bladvrij door plaatsing van een zogenaamde kraaienkap.
· Laat regelmatig uw schoorsteen vegen
· Bij minder dan drie keer per week stoken (sfeer- of bijverwarming): 1 maal per jaar
· Bij intensief gebruik: minimaal 2 maal per jaar
· Neem een bedrijf in de arm dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Voor adressen: bel 0183 – 66 60 50 of kijk bij www.aspb.nl.
· Bij de meeste verzekeraars moet u kunnen aantonen dat uw schoorsteen regelmatig geveegd wordt.
· Gebruik een allesbrander niet letterlijk. Stook alleen schoon, droog hout waar weinig hars in zit. Zeker niet geverfd of gebeitst hout, krantenpapier, melkpakken, kunststoffen etc.

Wat als er dan toch een schoorsteenbrand ontstaat?
U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in uw schoorsteen. Mocht dit, ondanks alle maatregelen, toch gebeuren, handel dan als volgt:
· Doof het vuur in de haard met zand of soda
· Sluit direct de schoorsteenklep en de luchttoevoer
· Ventileer uw huis
· Waarschuw indien nodig de brandweer
· Laat het schoorsteenkanaal eerst vegen en inspecteren voor uw weer gaat stoken

Comments