Preventie‎ > ‎

Veilig op vakantie

De vakantie is een periode vol plezier en ontspanning. Deze kan echter ruw verstoord worden door een calamiteit.
 
Voorbereid op pad
Bent u bekend met de situatie dat u net op weg bent naar uw vakantiebestemming en u zich ineens afvraagt of het gas wel uitstaat? Voorkom deze stressvolle situatie en ga voorbereid op pad door voor u vertrekt een veiligheidsronde door het huis te maken. Controleer of het kooktoestel, de tv, pc, audio- en video-apparatuur uitstaan en of alle deuren en ramen op slot zijn. 
 
Gasflessen
Plaats een gasfles nooit los in de caravan, maar op een voor gasflessen bestemde plaats, zoals de disselbak. Zet de fles altijd rechtop en zorg voor voldoende ventilatieopeningen. Controleer enige tijd voor u vertrekt de gasleidingen en -slangen in uw caravan, camper of boot. Op de slangen staat een jaartal vermeld. Dit is het jaar van productie. Zwarte slangen mogen maximaal 2 jaar oud zijn; oranje slangen maximaal 4. Door ouderdom kunnen namelijk kleine haarscheurtjes in de slangen ontstaan, waardoor deze kunnen gaan lekken. Een gaslekkage kan zeer ernstige gevolgen hebben. Gebruik geen slangen die langer zijn dan 1 meter. Zorg er verder voor dat slangverbindingen aan beide zijden zijn voorzien van slangklemmen, die het losraken van de slang voorkomen.Gebruik nooit LPG (autogas) in gasflessen. Dit is levensgevaarlijk en bovendien verboden.
Wees voorzichtig met gasbrandertjes of ander open vuur in of bij de tent. Tentdoek kan erg brandbaar zijn. Zorg er ook voor dat de gasbrander niet om kan vallen en zet het op een vlakke, horizontale ondergrond. 
 
Drukregelaar(s)
Gebruik altijd de juiste drukregelaar tussen gasfles en gasapparaat. De vereiste gasdruk vindt u op het typeplaatje van het betreffende gasapparaat. Gaat u op een fles meerdere apparaten met verschillende druk aansluiten, dan moet u ook verschillende drukregelaars gebruiken. Uiteraard monteert u de regelaar die de hoogste druk doorlaat het dichtst bij de gasfles. Vervang een drukregelaar na 5 jaar in verband met slijtage aan het membraan. 
 
Gasmelders
Een gasmelder in een caravan, camper of boot moet tot de standaarduitrusting behoren. Bij een lekkage van butaan- of propaangas wordt u namelijk niet gewaarschuwd door uw eigen gasdetector: uw neus. Deze gassen zijn immers reukloos. Let erop waar u de melder plaatst. Butaan en propaan zijn zwaarder dan lucht, dus de ideale plaats is zo laag mogelijk boven de vloer. Lees het installatievoorschrift voor de juiste plaatsbepaling. 

Koolmonoxidemelders
Als u verwarming in uw mobiele vakantie-onderkomen heeft, denk dan ook na over de aanschaf van een koolmonoxidemelder. Door onvoldoende ventilatie, vervuilde branders of andere oorzaken kan koolmonoxide ontstaan. Dit is een onzichtbaar, reukloos en vooral dodelijk gas. Hoewel de “oude” benaming kolendamp iets anders doet vermoeden, kan dit zeker ook bij gasapparatuur voorkomen. Er zijn gecombineerde rook- en koolmonoxidemelders verkrijgbaar. Zo slaat u dus twee vliegen in één klap. Deze melders zijn verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelfzaken. Lees het installatievoorschrift voor de juiste plaatsbepaling van uw melder. 

Hotels en vakantiewoningen
Let bij aankomst in uw hotel of vakantiewoning op de getroffen brandpreventieve voorzieningen. Hotels en vakantiewoningen beschikken meestal over een plattegrond waarop nooduitgangen, blusapparaten en melders zijn aangegeven. Als er geen plattegrond in uw kamer of huisje te vinden is, vraag er dan naar bij de receptie.  Tot slot nog even dit: in het buitenland gelden veelal andere brandveiligheidsvoorschriften dan in Nederland. Neemt u op vakantie kennis van de lokale voorschriften, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij wensen u een prettige en vooral brandveilige vakantie toe!
Comments