Preventie‎ > ‎

Vluchtplan

Vanzelfsprekend komt brand nooit bij u in huis voor. Dat is altijd bij anderen. Maar zo denken die anderen ook, en kan het u dus toch overkomen. Dan kunt u maar beter weten wat u te doen staat. Hoe u uzelf en uw gezin zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een brand. Het maken van een vluchtplan is daarbij van levensbelang.

Wat is een vluchtplan?
In een vluchtplan maakt u een aantal afspraken met uw huisgenoten voor het geval er brand uitbreekt bij u thuis. Het is een soort noodplannetje. Dit hoeft uiteraard geen uitgebreid boekwerk. Doe er wel een plattegrondje bij. En verder gewone afspraken wie wat doet. Voor het geval dat…

Wat zet u in een vluchtplan?
In een vluchtplan kunt u de volgende zaken afspreken:
· De veiligste en snelste vluchtroute(s) uit het huis.
· Een verzamelplaats waar u elkaar ontmoet als u uit het huis gevlucht bent.
· De taakverdeling voor de huisgenoten.
· Belangrijke punten in huis.

Vluchtroutes
· Geef op een plattegrondje van uw huis de snelste en makkelijkste vluchtroutes aan.
· Ga in eerste instantie uit van de normale uitgangen, dus voor- en achterdeur.
· Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden en bij voorkeur naar de voorzijde van het pand. U wordt dan het snelst gezien en de hulpverleners kunnen u bereiken.
· Denk ook aan een alternatieve route voor het geval de eerste route niet meer mogelijk is.
· Als via hoger verdiepingen naar buiten gevlucht moet worden, bijvoorbeeld via het balkon of een zolderkamerraam, zorg dan voor een uitwerpladder.

Verzamelplaats
· Spreek af waar u elkaar ontmoet na het vluchten.
· Als vluchten uit de woning niet meer mogelijk is, spreek dan af in een kamer aan de straatzijde. Sluit de deur van de kamer en dicht eventueel de kieren met (natte) doeken om de rook tegen te houden.

Taakverdeling
· Spreek van tevoren af wie zich over welke huisgenoot ontfermt. Wie neemt de kinderen mee, wie de oudere of mindervalide. Hoe komt uw kind van de moeilijk bereikbare zolderkamer af?
· Zorg dat u weet wie thuis is. Wie controleert de slaapkamer van uw zoon of dochter of deze al terug is van een avond stappen?
· Wie belt de brandweer!

Belangrijke punten
 • Zorg ervoor dat alle gezinsleden weten: · Waar de sleutels van het huis en de berging liggen.
  · Waar zich in huis de blusmiddelen bevinden en hoe deze werken.
  · Waar de hoofdafsluiters van gas, elektriciteit en water te vinden zijn.
  · Wat het alarmnummer van de brandweer is. (1-1-2)
   
 • Zorg dat de sleutels van afgesloten deuren altijd binnen handbereik zijn.
 • Maak van trappen, gang en overloop geen opslagplaatsen. Bij het vluchten kan rommel uw weg blokkeren of u kunt er over struikelen.

Nog meer tips…
· Breng bij brand direct uw huisgenoten en uzelf in veiligheid.
· Ga uw huis niet terug in voor het "redden" van de TV, videocamera, computer of fotoalbums.
· Probeer een brand alleen te blussen als dit zonder gevaar mogelijk is.
· Blijf bij het vluchten laag bij de grond. Zo heeft u het meeste zicht en ademt u de minste rook in.
· Sluit, indien mogelijk, ramen en deuren achter u.
· Spring alleen als het niet anders kan en indien mogelijk op een matras.
· Hoe eerder een brand ontdekt wordt, hoe beter. Hang dus rookmelders op! Zie ook onze brochure over rookmelders.
· Neem regelmatig de gebruiksaanwijzing van uw blusmiddelen en uw eigen vluchtplan door. Het kan geen kwaad dit van tijd tot tijd te oefenen. Zo kunt u controleren of het plan wel klopt. Betrek vooral de kinderen bij deze oefeningetjes. Leg ze duidelijk uit wat de bedoeling is en wat er van ze verwacht wordt.

Comments